Borgerlig støtte til kontantstøtte-kutt i Oslo

foto