Kjerkol drar på krisemøte i Kristiansund etter kritikk over fødetilbudet

foto