Høyre vil stramme inn reglene for alternative behandlere