Aksla-drapet: Dømt romsdaling søker om prøveløslatelse