Henrik Asheim ny leder i Bærum Høyre

foto
Nylig avgått forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim blir nå leder i Bærum Høyre ved siden av vervet som stortingsrepresentant. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle