Smitteutbrudd i Ullersmo fengsel

foto
Ullersmo er en høysikkerhetsavdeling underlagt Romerike fengsel og har plass til 286 innsatte. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad