Vil satse på gjenvinning av farleg avfall

Harald Storvik vil inn i «Det grøne skiftet» – satsar på gjenvinning av mellom anna bilbatteri i ny Raudsand-bedrift.

Nytt område: Harald Storvik, no dagleg leiar for Bergmesteren Recycling AS, vil satse på gjenvinning på Raudsand. Bildet er tatt tidlegare.  Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

Harald Storvik, dagleg leiar for og medeigar i Bergmesteren Recycling AS, har planar om ny verksemd på Raudsand, og har hatt møte med Molde kommune om dette.