Lillekollen-avtale signert – slik blir det med riving og byggestart

Consto Midt-Norge AS skal bygge nye Lillekollen; planen er byggestart til sommaren.

Nye Lillekollen barnehage: Nybygg skal erstatte «Gulhuset» og «Rødhuset»,. plassert nærmare Bjørsito.   Foto: Skisse: Arkitektene bbw as

Næringsliv

16. desember vart ny ramme på 83 mill. kr for utbygging av Lillekollen barnehage vedtatt av kommunestyret i Molde, og 20. desember signerte Molde eiendom KF avtale med Consto Midt-Norge AS som totalentreprenør for utbygginga.