Daglig leder anmeldt igjen etter konkursen – bostyrer mener selskapet burde gitt seg for lenge siden

Allerede i 2017 var Eide Miljøservice insolvent. Likevel fortsatt driften i nærmere tre år til. Det går fram av bostyrers innberetning til tingretten.

ENORM RYDDEJOBB: Det vil trolig koste litt å rydde opp på tomta til Eide Miljøservice AS.   Foto: Joachim Constantin Høyer

Næringsliv

Eide Miljøservice ble slått konkurs i november 2020. Da hadde selskapet drevet for kreditors regning i nærmere tre år, går det fram av bostyrers sluttinnberetning til Møre og Romsdal tingrett.