Kommunen forventer henimot dobling av utbytte fra Istad

Et enstemmig Molde formannskap forventer en økning av aksjeutbyttet fra Istad AS fra 7,2 millioner kr for 2020 til 12,3 millioner kr for 2021.

ISTAD: Molde kommune forventer for i år et utbytte på 12,3 millioner kr.   Foto: Kjell Langmyren

Næringsliv

MOLDE: Vedtaket er i samsvar med kommunedirektørens tilråding. Molde kommune og Molde kommunale pensjonskasse eier henholdsvis 42,5 prosent og 8,5 prosent – til sammen 51 prosent. Det er inngått en aksjonæravtale mellom kommunen og pensjonskassa.