Kjøpte opp firma og vil sammen erobre nye markeder

Vestnes-firmaet MCP Holding AS har kjøpt opp S.S Industrier Molde AS og Nordvest Sveis AS på Grønnes i Molde. Det er en del av planen for MCPs videre vekst.

Godt fornøyde: MCP blir heretter eier av stålhallen på Grønnes. Fra venstre: Daniel Sundet, Geir Ove Robertsen (lager og vedlikehold MCP), Terje Øverås (Driftsleder Nordvest Sveis), John Arve Sundet (Produksjonsleder MCP), Knut Aasen (Produksjonsleder Nordvest Sveis), Odd Kåre Stormyr (Daglig leder Nordvest Sveis), Ole Ivar Lønnum (Prosjektleder Nordvest Sveis), Camilla Kjersem (Kontormedarbeider MCP), Camilla Bjørkevoll (Kontormedarbeider MCP), Kirsten Aasen (Kontormedarbeider Nordvest Sveis).  Foto: Knut Lillebakk

Næringsliv

– Vi er i utgangspunktet godt etablert i stål- og verftsindustrien, men ønsker å ekspandere og fortsette videre vekst. Nordvest Sveis er godt etablert i et segment som vi i utgangspunktet ikke arbeider innenfor, som eksempelvis olje og gass, samt bygg og anlegg, sier daglig leder i MCP Daniel Sundet.