Kortreiste råvarer under kniven i Skeidsdalen:

Hektisk sesong for Øre Vilt

– Her mangler det ikke på arbeidsoppgaver. I høst slakter vi rundt 1000 sau og skjærer mange hjorteskrotter. I tillegg foretar vi godt over 400 nødslakt på storfe i løpet av året.
Næringsliv

Høsten er ensbetydende med ekstra travle tider for de ansatte ved Øre Vilt i Skeidsdalen. Bygda som virkelig har fått oppleve både ulempene og fordelene med å ha store mengder hjort i nærområdet. Brunstbrølene fra bukkene i området er hver høst å høre fra begge sider av dalen. I vekstsesongen forsyner hjorteflokkene seg grovt av avlingene, men lever farlig når hjortejakta starter i september.