Planlegger å bygge stort landanlegg – med byggestart neste år

Nordic Halibut planlegger å bygge et nytt fullintegrert landanlegg for oppdrett av kveite i Torjulvågen i Tingvoll Kommune. Kombinert med allerede eksisterende infrastruktur har Nordic Halibut nå sikret seg landkapasiteten til å realisere produksjonsmålet på 9000 tonn HOG (sløyd vekt).

Nordic Halibut planlegger å bygge et nytt fullintegrert landanlegg for oppdrett av kveite i Torjulvågen i Tingvoll Kommune. Byggestart er planlagt i 2. kvartal i 2022.   Foto: NORDIC HALIBUT

Næringsliv

(Driva) Nordic Halibut AS (NOHAL) har signert avtale med grunneiere som sikrer plasseringen av sitt nye fullintegrerte landanlegg i Torjulvågen i Tingvoll, Møre og Romsdal. Det nye anlegget vil gjøre Nordic Halibut i stand til å realisere fase to av vekstplanen opp til 9.000 tonn HOG (sløyd vekt). Videre vil det også redusere den biologiske risikoen i fremtidige produksjonssykluser ettersom produksjonen av rogn, yngel og settefiskvil bli spredt på flere uavhengige lokasjoner.