Vestnes-firma fikk kontrakt på over 400 millioner kroner: – Vår største kontrakt hittil

Kraftmontasje AS på Vestnes har inngått sin hittil største kontrakt.
Næringsliv

Kontrakten gjelder utskifting av en 74 kilometer lang stålmastledning mellom Kvandal og Kanstadbotn langs grensen mellom Nordland og Troms og Finnmark. Kontrakten inngås med Statnett og ledningen er en del av det norske sentralnettet og en av hovedforsyningene til Lofoten, Vesterålen og Hålogaland.