Full støtte fra fylkespolitikerne til kompetansesenteret på Reknes

For å lage et best mulig kompetansemiljø for offentlige bygninger, er planen at bygg- og eiendomsforvaltningen i Molde kommune og fylkeskommunen flytter sammen under samme tak i et kontorbygg i Julsundvegen 49 i Molde. Fylkespolitikerne støtter dette.

Slik kan det bli: KLARSIGNAL: Jobb videre med planene, sa et enstemmig fylkesutvalg tirsdag. Eiendomsavdelingene i Molde kommune og i fylkeskommunen kan samlokaliseres i et bygg på Reknes. Målet er å lage et kompetansemiljø som kan utvikles til en kompetansehub for bærekraftmål.   Foto: BBW Arkitekter

Næringsliv

MOLDE: Ideen med å samle bygg- og eiendomsforvaltningen som Molde kommune driver og den Møre og Romsdal fylkeskommune driver, er å lage ett felles kompetansemiljø. Både kommunen og fylkeskommunen har en rekke bygg de har ansvaret for å drifte; alt fra rene administrative bygg til institusjoner, skoler og andre offentlige virksomheter. Det offentlige er også byggherre når nye bygg skal oppføres.