Trenger nærmere 30 millioner mer for å bygge Årølia skole – pandemien får mye av skylden

Molde Eiendom KF vil øke kostnadsrammen for byggingen av Årølia skole. Nå ser de fram til å komme i gang med byggingen av skolen. – Dette er en gladsak for hele Årø-området, sier daglig leder i Molde Eiendom, Torgeir Haukebø.

Pandemipriser: Slik blir den nye skolen når den står ferdig. Etter planen skal den være klar til august 2023  Foto: Pir 2

Næringsliv

Det gjennomført en anbudsprosess tidlig i 2020, der det ble inngått en samspillkontrakt med valgt entreprenør. Målprisen etter samspillsfasen ble ikke nådd og opsjonen om gjennomføring ble derfor ikke utløst. Dette medførte naturlig nok en forsinkelse i prosjektet.