Formannskapet ville gå i dialog med Mace-utviklerne – den eneste som stemte mot var ordføreren

Da Molde kommune inngikk en ny intensjonsavtale om et kompetansesenter på Reknes, var ordføreren den eneste som ikke stemte for å gå i dialog med næringsaktørene i Mace-prosjektet.

STEMTE MOT: Torgeir Dahl ønsket ikke at kommunedirektøren Marianne Stokkereit Aasen skulle gå i dialog med utviklerne av Mace-senteret..  Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

I forrige uke inngikk formannskapet og kommunen en intensjonsavtale med fylkeskommunen om et nytt kompetansesenter på Reknes.