Axtech snudde underskudd til solid overskudd i koronaåret

I koronaåret 2020 fikk Axtech i Molde et resultat før skatt på 21,3 millioner kr, etter tre år med underskudd. I 2019 var resultatet minus 16,8 millioner kr.

GODT FORNØYD: Gründere og majoritetseiere Richard Myhre (fv) og Kjell Ødegård er godt fornøyd med 2020-overskuddet.  Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

MOLDE: Axtech-konsernet økte omsetninga fra 135,5 millioner kr i 2019 til 213,4 millioner kr i fjor. Axtech utvikler og leverer tungt løfteutstyr til havvindprosjekter, mineralutvinning på havbunnen og oljevirksomheten.