Har økt utlånene med 4 milliarder kroner

Sparebanken Møre fortsetter å styrke markedsandelen på Nordvestlandet. Banken har de siste året en utlånsvekst på 6,2 prosent.

BANKSJEF: Trond Lars Nydal.  Foto: Privat

Næringsliv

– Vi har en klar målsetting om vekst i prioriterte markedsområder. Det er derfor gledelig å konstatere at en tydelig strategi, målrettet satsing og imponerende innsats fra organisasjonen har bidratt til å ytterligere befeste en allerede solid markedslederrolle, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre i en pressemelding.