Stillinga som politimester ble lyst ut før sommeren. Nå er søkerlista klar

Åremålsstillinga som toppsjef for Møre og Romsdal politidistrikt går ut ved årsskiftet.

SITTENDE POLITIMESTER: Ingar Bøen har vært politimester i Møre og Romsdal politidistrikt siden 1. januar 2016.  Foto: Per Tormod Nilsen

Næringsliv

Politidirektoratet lyste før sommeren ut totalt sju åremålsstillinger som politimester rundt om i Norge, deriblant i Møre og Romsdal.