Omya-konsernet ble preget både i 2019 og 2020

Alvorlig dataangrep satte preg på driften

Det sveitsiske Omya- konsernet – som Omya Hustadmarmor i Elnesvågen er en del av – har vært utsatt for et alvorlig dataangrep. Dataangrepet har preget konsernet både i 2019 og 2020.

DAGLIG LEDER: Espen Lillebrygfjeld ved Omya Hustadmarmor foran verket i Elnesvågen. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Vi har hatt en mindre nedgang enn selve markedet, men nedgangen slår også inn for oss

Espen Lillebrygfjeld, Omya Hustadmarmor
Næringsliv

Det går fram av årsberetninga til Omya Hustadmarmor for 2020. Det var i august 2019 dataangrepet skjedde.