Mener utbyggerne på nabotomta har gjort flere feil: – Får man tillatelse til hva som helst, så lenge naboene ikke reagerer?

Else Hollingsæter Tømmerbakk og Christen Bjørklund liker de nye naboene, men ikke måten fortettingsprosjektet er gjennomført på.

– FØLG PLANENE: Else Hollingsæter Tømmerbakk og Christen Bjørklund mener utbyggerne på nabotomta må følge den opprinnelige planen.  Foto: Joachim Constantin Høyer

Næringsliv

Else Hollingsæter Tømmerbakk bor i eneboligen sin Glomstuvegen. Der har hun trivdes i mange år. Det gjør hun for så vidt fortsatt, men nylig skjedde det noe hun mener har forsuret bomiljøet hennes.