Rekordhøg nasjonal førespurnad etter elbilladarar - er moldeområdet godt nok rusta?

Det er fleire elbilar på norske vegar enn nokon gong før, og talet stig støtt. Dette gjer at ladestasjonane er meir belasta enn før. Korleis er romsdalsregionen førebeidd på den auka elbiltrafikken?

Dette er ein av mange ladestasjonar for elbil i Molde.  Foto: Martin Herje

Næringsliv

I juni i år vart det seld rekordmange elbilar – heile 14 140, ifølgje ein rapport frå Opplysningsrådet for vegtrafikken.