Nå får kvinner egen garderobe på byggeplasser

På flere bygg- og anleggsarbeidsplasser har kvinnelige arbeidere hatt to valg; skifte med gutta eller skifte i bøttekottet.

FRA VENSTRE: Arve Vikhagen (prosjektleder) Emmeli Brandvik (lærling) Cecilie Søllesvik (leder Fellesforbundet avd.65), Ida Blø (lærling) og Geir Jarle Sæther (tillitsvalgt hos Christie AS)  Foto: Cecilie Søllesvik

Næringsliv

Fra og med 1. juli trådde det i kraft en avtale forhandlet frem i tariffoppgjøret i 2020 av Fellesforbundet og BNL (Byggenæringens Landsforening) om at det skal være separate dame- og herregarderober tilgjengelig for alle arbeidere på byggeplasser og anleggsområder der den ansvarlige bedriften har tariffavtale.