Folk på jobb:

Svein er mannen i røyken når han tar kampen mot ugraset

Svein Ovesen går til krig mot ugraset i kommunens blomsterbed. Slik rydder han opp.
Næringsliv

Svein Ovesen beskriver seg selv som en slags altmuligmann, og har jobbet for park og anlegg i Molde kommune siden 1983. Han beskriver jobben sin som ganske så allsidig.