23 prosent igjen av de opprinnelige reservene i feltet

Ormens levetid til 2042

Ved årsskiftet var 77 prosent av den utvinnbare gassen og lettoljen i Ormen Lange-feltet tatt ut. Eierne beregner feltets levetid til år 2042.

MANGE ÅR: – Ormen Lange vil leve i mange år framover, sier kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell.   Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

AUKRA: Det går fram av Oljedirektoratets ressursregnskap for 2020 og Shells konsekvensutredning for utbygging av Ormen Lange fase 3.