Multiconsult har utarbeidet analyse for Molde Næringsforum

Ber Statnett øke forbruksprognosen kraftig

Basert på en analyse fra Multiconsult ber Molde Næringsforum Statnett øke prognosene for forventet strømforbruk i Molde-regionen med nesten 50 prosent.

KLEMPERTÅSEN:: Molde Næringsforum vil ha 420 kV-linje helt til Klempertåsen i Fræna (bildet) dersom indre trase blir valgt.   Foto: Oddbjørn Harnes

Næringsliv

MOLDE: – Forventet forbruk vil ha betydning for hvilken løsning Statnett velger for utbygging av kraftnettet i regionen, sier daglig leder Britt Flo i Molde Næringsforum.