Store forskjeller mellom det offentlige og det private:

Her styrer kvinnene

Molde kommune får sin første kvinnelige toppleder i år. Under henne er det flere kvinner som styrer kommunen.

Astrid Abelseth er personal- og organisasjonssjef i Molde kommune. Dermed er hun en av 41 kvinner med lederansvar i Molde kommune.  Foto: Knut Lillebakk

Næringsliv

Marianne Stokkereit Aasen blir kommunedirektør i Molde kommune seinere i år når kommunedirektør Arne Sverre Dahl går av med pensjon. Dermed blir hun den første kvinnelige toppsjefen i Molde kommune.