Slik skal de sørge for at de ikke sprekker på Sjøfronten 2

Tett oppfølging skal føre til at Sjøfronten 2 ikke overstiger rammene.

Sjøfronten 2 kommer i dette området av Molde sentrum.   Foto: Jan Inge Tomren

Næringsliv

Prosjektet Sjøfronten 2 har økt kostnadsrammen med 5,5 millioner kroner som skal finansieres ved låneopptak. Dermed får prosjektet en kostnadsramme på 180,5 millioner kroner. Styringsrammen er 165,4 millioner kroner.