Vil selge Hjorten – under tvil

Formannskapet i Gjemnes tvilte seg tirsdag fram til at det er riktig å selge bygningen der serveringsstedet Hjorten har tilholdssted.

Enstemmig: Formannskapet i Gjemnes går inn for å selge Hjorten, men saken går til kommunestyret før det engasjeres megler.  Bildet er tatt tidligere.  Foto: Sgmund Tjelle

Næringsliv

Tvilen går først og fremst på hva som er riktig tidspunkt for å selge. Er det riktig tidspunkt, hva kan vi få for eiendommen, og kan vi ta forbehold om at det fortsatt skal drives kafévirksomhet i bygget?