De første 6 på 6 uker

Lyser ut 26 konkurranser for nysjukehuset

26 sidestilte entrepriser, eller konkurranser. Det er de konkrete stegene fram mot at fellessjukehuset står ferdig høsten 2024.

GODT I GANG: Prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal er godt fornøyd med responsen de har fått på konkurransene som er lyst ut så langt for fellessjukehuset SNR. Illustrasjon fra 16. desember 2020.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Da vi tok imot prekvalifisering for arkitekttjenester denne uka, ga vi oss sjøl 24 timer til å svare opp. Det holdt vi med god margin.

Knut Ragnar Heimdal
Næringsliv

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal – SNR – sto som alltid på kartet da styret i helseforetaket møttes på skype onsdag. Der vedtok styret å justere den nye modellen for kontrakter og gjennomføring av akuttsjukehuset til sidestilte entrepriser.