Dahl om dystre fremtidsutsikter. Disse grepene mener han må tas i Molde

I 2030 vil aldersfordelingen i Moldes befolkning være helt ulik slik den er i dag. – Det vil være en dramatisk eldre befolkning om ti år. Dette gjelder ikke bare i Molde, men hele fylket, sier ordfører Torgeir Dahl (H).

Moldes framtid: Kommunen ønsker nå innspill fra både næringsliv og innbyggere om hvilke grep som må tas for at Molde skal bli en attraktiv by for innbyggerne i åra som kommer.  Foto: Jan Inge Tomren

Næringsliv

I et møte med Molde Næringsforum informerte kommunen, ved ordfører Torgeir Dahl (H) og kommunalsjef Eirik Heggemsnes, byens næringsliv om hvordan man ser for seg framtidas Molde. Bakgrunnen er at nå blir kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune i 2021-2031 lagt ut på høring. Samtidig skal også planstrategi for Molde kommune for 2021-2024 ut på høring.