Slår sammen miljø i Molde og Fredrikstad – blir blant de største i Norden

Norconsult slår sammen grunnboringsmiljøene i Norge i et nytt selskap.

Kontorleder Jo Sigurd Vold i Molde (f.v.) og konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult, landets største konsulentselskap.   Foto: Egil H. Torvik

Næringsliv

Frem til i dag har Norconsult hatt to grunnboringsmiljøer i Norge – en avdeling for grunnundersøkelser i Molde og en filial av svenske Fältgeoteknik AB i Fredrikstad. For å øke konkurransekraften i markedet, samler Norconsult sine to grunnboringsmiljøer i et nytt selskap. Det nye selskapet har fått navnet Norconsult Boreteknikk AS.