Molde forventer årlig Istad-utbytte på 12,7 millioner kroner

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl tilrår at Molde kommune i budsjettramma for 2021 skal legge inn en forventet avkastning på 12,7 millioner kr fra Istad AS.

full kontroll: Med 51 prosent av aksjene har Molde kommune og Molde kommunale pensjonskasse nå full kontroll i Istad. Alle foto: Bjørn Brunvoll 

Næringsliv

MOLDE: Formannskapet skal behandle tilrådinga fra kommunedirektøren 1. desember. Forventninga er i samsvar med strategien kommunestyret har vedtatt for Molde kommunes eierskap i Istad AS. Kommunedirektøren tilrår at den samme forventninga videreføres for resten av økonomiplanperioden 2022–2024.