Alle statsrådslekkasjene: Både Raja og Rotevatn inn i regjering

foto