Ombestemte seg - dette bygget får stå likevel

foto
B-paviljongen nederst ved fjorden på Hjelset får likevel stå til nytt sjukehus er ferdig. En enkel ombygging skal gjøre det mulig å videreføre pasienttilbudet som er her og i nabobygget i dag. I forgrunnen er en del av sjukehustomta. Foto: Bjørn Brunvoll