Investerer 7,5 millioner mer i oppdretts-forskning

foto
Synnøve Helland leder stasjonen på Sunndalsøra, Nofimas spydspiss for forskning på resirkuleringsanlegg - også kalt RAS-anlegg. Foto: Terje Aamodt