- Det er veldig viktig at vi får innspill til hvordan vi best skal forme den nye kommunen sammen.

foto
Mange innspill: De frammøtte ble invitert til å komme med innspill til vegen framover for nye Molde kommune. Rundt bordet sitter Mellvin Steinsvoll, Helene Wahlstrøm, Svein Atle Roset, Anne Marie Aasen, Rolf Aasen og Per Olav Eidsæter. Foto: Sigmund Tjelle