– Den største silda eg har sett så lenge eg har vore på fiske

foto
«Storegg» er mellom båtane som deltek i fisket. Foto: Privat