Bråk i hjemmesykepleien i Hustadvika

foto
Bråket kunne vært unngått om saken hadde blitt lagt fram for politikerne tidligere, sier ordfører Tove Henøen. Foto: Bjørn Brunvoll