Snur om deponi-avvik

foto
Miljødirektoratet inspiserte 25. september tildekking på Deponi 1 på Bergmesteren Raudsand. Foto: Veidekke AS