Massiv motstand mot deponisøknad

foto
Deponiplan: På området der store mengder møllestøv i big bags er dumpa, vil Bergmesteren Raudsand AS etablere nytt deponi for ordinært avfall. Forureina masse frå byggeplassar er tenkt lagt oppå sekkane. FOTO: BJØRN BRUNVOLL Foto: Bjørn Brunvoll