Legger fram planer for ny bru. Målet er realisering «så fort som mulig»