Brev om kreft ble ikke sendt – oppdaget flere år seinere

foto