Torve ber om permisjon – fylkestinget må velge ny fylkesordfører

foto