- Folk må få vite fakta

foto
- Folk må få vite hva som er faktagrunnlaget når arbeidsministeren skal bestemme hvor NAV-kontoret for Arbeid og ytelse skal være, sier Helge Orten (H) Foto: Øystein Bjerkeland