Bygger ut i ekspressfart

foto
Grand Hotell er den største overnattingsbedriften på Åndalsnes. Hotellet har i dag 85 rom. Allerede kommende sommer kan hotellet ha fått 32 nye rom. Utbyggingen skjer ved at hotellkroppen utvides mot venstre, der det i dag er ei lav konferansefløy. Utvidelsen skal skje over fire etasjer, og stå ferdig i juli/august, håper eierne. Foto: Richard Nergaard