Nytt steg for milliardutbygging – til applaus og bekymringsmelding

foto
Skisse av en del av utbyggingsprosjektet ved Ålesund sjukehus, med nytt og utvidet inngangsparti. Prosjektet til en drøy milliard kom onsdag et viktig steg videre da styret vedtok å tilrå Helse Midt at man går videre til neste fase. Foto: HELSE MØRE OG ROMSDAL