Knut Ivar (43) forvandlet barndommens leikeplass til et vintereldorado for barn og voksne

foto
Mange barn besøker Dalen aktivitetsområde for å gå på skøyter. Her får Katie (4) god støtte på isen. Foto: Bjørn Brunvoll