Så mye forventer nye Molde kommune i utbytte fra Istad og Nesset kraft de neste åra

foto
Molde kommunes inntekter fra Istad har enkelte år gitt store variasjoner i forhold til budsjett. I perioden 2007-2019 budsjetterte kommunen i gjennomsnitt med en årlig avkastning på 9,9 mill. kroner, mens faktisk avkastning i perioden lå på et snitt på 9,0 mill. kroner per år. Foto: Bjørn Brunvoll